Başkent İletişim Bilimleri Akademisi
Diksiyon - Spikerlik - Sunuculuk - Seslendirme - Oyunculuk Okulu

Anadili, birey için sadece duygu, düşünce ve isteklerini bildirmek amacıyla kullandığı bir araç değil, aynı zamanda onu, içinde bulunduğu toplumun bir üyesi yapacak, toplumla özdeşleştirecek, ona sosyal kişilik kazandıracak bir araçtır.

Bilim bilmeye, sanat yapabilmeye dayanır. Bu olgunun bilincine varmış birey, doğru, akıcı, rahat ve güzel konuşmanın, yetinin ötesinde öğrenmeye dayalı bir sanat olduğunu anlamakta güçlük çekmez.

Toplumumuzda en çok eleştirilenlerin başında, iletişim becerisindeki eksiklik gelmektedir. Türkiye'de ulusal, kablolu, bölgesel ve yerel televizyon kuruluşlarının sayısı 250'nin üzerindedir. Ulusal, bölgesel ve yerel radyoların sayısıysa 1000'i bulmaktadır. Ayrıca, sinema ve dizi film yapımcıları gerek eğitimli, gerekse kendini seslendirebilen oyuncu adaylarına öncelik verdiği doğaldır. Bu ölçüde geniş bir sektör olan, radyo ve televizyonlarda yaşanan ortak sorun, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanamamasıdır.

T.C.M.E.B Özel Başkent İletişim Bilimleri Akademisi, tamamı Devlet Tiyatroları Sanatçısı, TRT Spikeri, TRT kökenli spiker ve sunucu ile dilbilimci eğitim kadrosuyla, gerek Türkçe'yi kurallarına uygun, güzel ve etkili konuşma becerisini kazandırmak, gerekse spikerlik, sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk meslek becerilerini kazandırmak amacıyla DİKSİYON - SPİKERLİK - SUNUCULUK - SESLENDİRME - OYUNCULUK eğitimleri düzenleyen bir okuldur.